Arkivplan.no

Time kommune

rådhus

 

ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR TIME KOMMUNE

Føremål for arkivplan i Time kommune

Arkivplanen gjev bindande retningsliner for handsaming av all informasjon og dokumentasjon i Time kommune. Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for retningslinene.

Arkivplanen skal sikra at Time kommune tek vare på arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Kommunedirektøren har arkivansvaret

I kommunen er det kommunedirektøren som har det overordna arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta §1-1). Som kommunedirektør i Time kommune oppmodar eg alle medarbeidarar om å setja seg godt inn i og følgja retningslinene i arkivplanen.

- kommunedirektøren-