Arkivplan.no

Time kommune

rådhus

 

ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR TIME KOMMUNE

Føremål for arkivplan i Time kommune

Arkivplanen gjev bindande retningsliner for handsaming av all informasjon og dokumentasjon i Time kommune. Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for retningslinene.

Arkivplanen skal sikra at Time kommune tek vare på arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Kommunedirektøren har det overordna arkivansvaret

Delegering av denne myndigheter er slik: Kommunestyret>Kommunedirektøren>Organisasjonssjef

- kommunedirektøren-